Przejdź do treści

Zalecane naprężenia naciągów Ytex.

Zalecane naprężenia są wartościami orientacyjnymi dla różnej wielkości rakiety oraz ilości strun głównych. Przedstawione zalecenia nie uwzględniają tak istotnych elementów w procesie doboru naprężenia naciągów jak: sztywności ramy, pory roku( temperatury), umiejętności tenisisty, zaleceń producenta rakiet, dlatego należy je traktować jedynie orientacyjnie. W celu prawidłowego dobrania i naprężenia rakiety poproś o pomoc swojego technika tenisowego. 

Naprężenia zalecane dla naciągów poliestrowych i kopoliestrowych.

Dla naszych miękkich naciągów kopolimerowych nie zalecamy stosowania prestretchingu oraz wyższego napięcia niż 25 kg.

Ilość głównych strun

100 sq.in

110 sq.in

120 sq.in

14 głównych

23kg/50lbs

24kg/52lbs

25kg/54lbs

16 głównych

22kg/48lbs

23kg/50lbs

24kg/52lbs

18 głównych

21kg/46lbs

22kg/48 lbs

23kg/50lbs

Dla naciągów syntetycznych YTEX, rekomendujemy napięcie pomiędzy 25,5kg/55lbs a 28kg/62lbs.